Kwaliteit

Om mijn kennis en ervaring zo actueel mogelijk te houden en omdat ik veel passie ( ! ) heb voor mijn vak investeer ik voortdurend in mijn ontwikkeling. Zodat ik een zo compleet mogelijke behandeling kan bieden voor de BASIS van je gezondheid en ik je kan helpen de beste versie van jezelf te zijn. Ik ben aangesloten bij verschillende netwerken, de beroepsvereniging voor Oefentherapeuten Cesar|Mensendieck en sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Tevredenheid

Qualizorg meet voor mij de kwaliteit van de zorg, zij zijn gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteit in de zorg. Aan het einde van de behandeling ontvang je daarom (anoniem) een evaluatie van Qualizorg. Hoe wordt mijn zorg door ervaren? Zijn de klachten verminderd? Voel je je serieus genomen? Dit geeft mij inzicht in de verbeterpunten zodat ik kan blijven werken aan kwaliteit! Het afgelopen jaar werd ik beoordeeld met een 8,9.

WGBO

De WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) beschrijft de rechten en plichten van jou als patiënt.  De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, zodra een arts of therapeut een patiënt onderzoekt / behandelt, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De WGBO regelt:

  • Recht op informatie over je medische situatie
  • Toestemming voor een medische behandeling
  • Inzage in het medisch dossier
  • Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
  • Recht op vrije artsenkeuze
  • Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

Naast rechten heb je als patiënt ook plichten: je moet als patiënt de zorgverlener goed en volledig op de hoogte stellen van je problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij/zij beter zorg verlenen.

Klachtenregeling

Er kan altijd iets gebeuren. Lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kun je bij het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen. Een onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt de klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan je helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Het advies van het Klachtenloket Paramedici is om eerst samen een gesprek aan te gaan. Mogelijk is er sprake van een misverstand. Vindt je het moeilijk om mij rechtstreeks te benaderen? Dan kun je eerst contact opnemen met Zorgbelang Nederland.

KP
Waardeer mij
Stuur een WhatsApp whatsapp