fbpx

Contractvrij oefentherapie

on 15 november 2020 Geen categorie, Vergoeding and Tags: , , , , , , , with 0 comments

CONTRACTVRIJ?

Ik heb er bewust voor gekozen om niet met iedere zorgverzekeraar een contract af te sluiten. Omdat ik het niet helemaal eens ben met de gestelde niet-onderhandelbare eisen. Deze eisen kosten namelijk veel tijd en dragen niet bij aan de kwaliteit en het effect van jouw behandeling. Waar ze in beginsel wel voor opgesteld zijn, dus dat is jammer. Al jaren kies ik er bewust voor om jou hier zo min mogelijk de dupe van te laten worden en contracten af te sluiten met alle zorgverzekeraars. Het totaal van de verschillende eisen is momenteel zodanig dat dat niet meer mogelijk is. Wat voor de ene verzekeraar geldt, is bij de ander weer anders geregeld en dat maakt het met zoveel verschillende verzekeraars behoorlijk ingewikkeld.

Een ander belangrijk knelpunt is het tarief, wat de afgelopen 10 jaar nauwelijks geïndexeerd is, terwijl de eisen wel veel investeringen kosten. In het kader hiervan is het afgelopen jaar een grootschalig marktonderzoek voor alle paramedische beroepen gedaan, wat inzicht geeft in de kosten. De kosten voor een oefentherapeutische behandeling van gemiddeld 34 minuten, liggen rond de 44 euro. Dat terwijl in 2020 door zorgverzekeraars voor een behandeling rond de 31 euro werd uitbetaald. Reken je met me mee? Lees hier mijn tarief.

Mijn visie

Na ruim 15 jaar als oefentherapeut te hebben gewerkt, besloot ik in maart 2020 om volledig zelfstandig te gaan werken met een duidelijke visie. Ik wil kwalitatief hoogwaardige maatwerk therapie met een duurzaam effect leveren. Met het accent op inzicht, bewustwording en als doel jouw zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Hierbij vind ik het van belang dat jij vanuit een interne motivatie betrokken bent bij je eigen herstelproces. En dat ik kan werken vanuit vrijheid zonder restricties vanuit een zorgverzekeraar, die ieder per jaar hun (verschillende) eisenpakketten, verplichtingen en vergoeding aanpassen. Door vrijheid van handelen kan ik jou voldoende tijd, aandacht en kwaliteit bieden. Want dat is waar ik het voor doe – jou zo goed mogelijk helpen. Jij blij.

Voor een transparant tarief. In lijn met de bredere visie op de toekomst van gezondheid en zorg. Deze manier van werken, zorgt – hoop ik, voor een zinnige en bewuste (en voorkomt onnodige) consumptie van zorg en helpt zo ook in de toekomst de zorg betaalbaar te houden.

De voordelen voor jou

Het voordeel is dat de behandeling weer echt om jou draait en dat wij hierdoor veel meer tijd per behandeling hebben om functioneel te werken aan jouw herstel. Doordat ik geen rekening hoef te houden met onnodige restricties (bijvoorbeeld het maximaal aantal behandelingen) van een zorgverzekeraar. Ik kan er zonder zorgen voor kiezen om maatwerk te leveren en het behandelplan exact afstemmen op jouw behoeftes. Samen bepalen we wat jij nodig hebt en jij bepaald zelf bewust hoeveel zorg je consumeert. Plus: je hebt inzicht in de kosten van een behandeling. Want die is niet gratis.

Maakt het uit voor de kwaliteit?

Kwaliteit staat los van de vorm van bekostiging van jouw behandeling. Het is niet zo dat wanneer je bij de ene of andere zorgverzekeraar verzekerd bent, je een andere mate van kwaliteit of tijd van mij ontvangt, onafhankelijk van het tarief wat ik daar voor krijg. Het leveren zinnige, zinvolle zorg is een wettelijke verplichting zoals die vanuit de overheid is bepaalt. Ik sta ingeschreven in het BIG register – artikel 34: als oefentherapeut Mensendieck, de beroepsvereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, volg richtlijnen en wetenschappelijk inzichten. Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Volg met grote regelmaat scholing en neem deel aan netwerken die innovatie nastreven binnen de oefentherapie, behandeling van chronische pijn en slaapproblemen en de gezondheidszorg in het algemeen.

En voor de vergoeding?

De vergoeding van de behandelingen is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor een select aantal aandoeningen. Deze worden vermeldt op de zogenaamde chronische lijst en de medisch noodzakelijke behandeling hiervan wordt vergoed vanuit de basispolis, na eigen bijdrage van de eerste 20 behandelingen. Dit geldt voor iedereen, ongeacht of ik wel/geen contract getekend heb met jouw zorgverzekeraar. En voor iedereen geldt, wanneer je geen aanvullende verzekering hebt, dan zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening.

Heb je wel een aanvullende verzekering? Dan kan je meestal kiezen of voor een restitutiepolis of een naturapolis. Over het algemeen ben je bij een vrije zorgkeuze vrij in het kiezen van je therapeut. De behandeling wordt dan in de meeste gevallen ook (volledig) vergoed bij een contractvrije praktijk/therapeut. Bij een naturapolis heb je ook vrijheid in het kiezen van je therapeut, maar kan het wel invloed zijn op het percentage van je vergoeding. In de praktijk komt dit meestal neer op een vergoeding van 60-100% van het marktconforme tarief. Dit verschilt echter per zorgverzekering én per aanvullende verzekering. Informatie hierover kun je terugvinden in de polisvoorwaarden bij vergoeding niet-gecontracteerde oefentherapie.

Heb ik een contract met jouw zorgverzekeraar, declareer ik direct bij de zorgverzekeraar, tot zover je budget dat toelaat. Wanneer er geen contract met jouw zorgverzekeraar is afgesloten, ontvang je na afloop van de behandeling een factuur. Jij hebt hierdoor duidelijk inzicht in de kosten van de behandeling. Deze factuur kun je declareren bij je zorgverzekeraar, mits je aanvullend verzekerd bent. Vervolgens ontvangt je een vergoeding.

Met wie heb ik wel een contract?

Voor 2021 heb ik alleen een contract afgesloten met Salland, omdat zij een realistisch contract voorstel doen, regionale zorgverzekeraar zijn én de meeste van jullie daar verzekerd zijn. Iedereen blij. Verder heb ik meerjarige contracten met DSW, Stad Holland, ASR tot eind 2022 en met Menzis, CZ, OHRA en Nationale Nederlanden tot eind 2021.

Zelf je declaratie indienen

Je kunt de factuur tegenwoordig heel gemakkelijk zelf indienen. Over het algemeen kan dat via een app of met je DigiD online bij je zorgverzekeraar. Daar heb je zelf inzicht in je zorgkosten en kun je je factuur uploaden. Ook kun je je declaratie per post indienen. Declaraties die online worden ingediend, worden veelal binnen een paar dagen vergoedt, per post ontvang je in de regel met 10 dagen je vergoeding. Hieronder je een groot aantal links naar de declaratie pagina van verschillende zorgverzekeraars.

VGZ

Zilveren Kruis

Interpolis

De Friesland

FBTO

ONVZ

Zorg en Zekerheid

Promovendum

Aevitae

Besured

HEMA

Vragen?

Wanneer je verzekerd bent bij een van de zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb, worden jouw zorgkosten rechtstreeks door mij gedeclareerd bij jouw verzekeraar. Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of bent verzekerd bij een van de andere zorgverzekeraars, krijg je een factuur die je aan mij betaald en zelf kunt indienen. Heb je andere vragen, dan kun je uiteraard contact met mij opnemen.