fbpx

Debby van Rijn

on 1 november 2021 Geen categorie with 0 comments
Debby van Rijn

CONTRACTVRIJ?!

Ik werk grotendeels contractvrij. Hier is bewust voor gekozen om jou kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, waarbij er gekeken wordt naar wat jij nodig hebt en niet wat door bijvoorbeeld de zorgverzekeraars wordt bepaald. En wat zij hiervoor vergoeden. De tarieven zijn de afgelopen 10 jaar nauwelijks geïndexeerd is, terwijl de eisen en de investeringen en kosten elk jaar oplopen. Een kostenonderzoek paramedische zorg heeft hier inzicht ingegeven. De tarieven wordt langzaam verhoogd, maar zijn nog steeds ruim onder de kostprijs.

Mijn visie

Ik wil kwalitatief hoogwaardige maatwerk oefentherapie met een duurzaam resultaat leveren. Met het accent op inzicht, bewustwording en als doel jouw zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Vanuit positieve gezondheid, met de verantwoordelijkheid van je gezondheid bij jou. Hierbij vind ik het van belang dat jij vanuit een interne motivatie betrokken bent bij je eigen herstelproces. En dat ik kan werken vanuit vrijheid zonder restricties vanuit een zorgverzekeraar. In lijn met de bredere visie op de toekomst van gezondheid en zorg. Deze manier van werken, zorgt hoop ik, voor een zinnige en bewuste (en voorkomt onnodige) consumptie van zorg.

De voordelen voor jou

Het voordeel is dat de behandeling weer echt om jou draait en dat we hierdoor veel meer tijd per behandeling hebben om functioneel te werken aan jouw herstel. Ik kies ervoor om maatwerk te leveren en het behandelplan exact afstemmen op jouw behoeftes. Samen bepalen we wat jij nodig hebt en jij bepaald zelf bewust hoeveel zorg je consumeert. Plus: je hebt inzicht in de kosten van een behandeling.

Maakt het uit voor de kwaliteit?

Kwaliteit staat los van de vorm van bekostiging van jouw behandeling. Het is niet zo dat wanneer je bij de ene of andere zorgverzekeraar verzekerd bent, je een andere mate van kwaliteit of tijd van mij ontvangt, onafhankelijk van het tarief wat ik daar voor krijg. Iedereen krijgt dezelfde zinvolle zorg, die hij/zij nodig heeft. Ik sta ingeschreven in het BIG register – artikel 34: als oefentherapeut Mensendieck, de beroepsvereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ben op de hoogte van richtlijnen en wetenschappelijk inzichten. Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Volg met grote regelmaat scholing en neem deel aan netwerken die innovatie nastreven binnen de oefentherapie, behandeling van chronische pijn en slaapproblemen en de gezondheidszorg in het algemeen.

En voor de vergoeding?

De vergoeding van de behandelingen is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor een select aantal aandoeningen. Deze worden vermeldt op de zogenaamde chronische lijst en de medisch noodzakelijke behandeling hiervan wordt vergoed vanuit de basispolis, na eigen bijdrage van de eerste 20 behandelingen. Dit geldt voor iedereen, ongeacht of ik wel/geen contract getekend heb met jouw zorgverzekeraar. En voor iedereen geldt, wanneer je geen aanvullende verzekering hebt, dan zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening.

Heb je wel een aanvullende verzekering? Dan kun je meestal kiezen of voor een restitutiepolis of een naturapolis. Over het algemeen ben je bij een vrije zorgkeuze vrij in het kiezen van je therapeut. De behandeling wordt dan in de meeste gevallen ook (gedeeltelijk) vergoed bij een contractvrije praktijk/therapeut. Bij een naturapolis heb je ook vrijheid in het kiezen van je therapeut, maar kan het wel invloed zijn op het percentage van je vergoeding. In de praktijk komt dit meestal neer op een vergoeding van 50-100% van het marktconforme tarief. Dit verschilt echter per zorgverzekering én per aanvullende verzekering. Informatie hierover kun je terugvinden in de polisvoorwaarden bij vergoeding niet-gecontracteerde oefentherapie.

Met wie heb ik een contract in 2022?

Voor 2022 heb ik een contract met Salland, Hollandzorg, Zorgdirect, DSW, inTwente, Stad Holland en ASR.

Zelf je declaratie indienen

Je kunt de factuur tegenwoordig heel gemakkelijk zelf indienen. Over het algemeen kan dat via een app of met je DigiD online bij je zorgverzekeraar. Daar heb je zelf inzicht in je zorgkosten en kun je je factuur uploaden. Ook kun je je declaratie per post indienen. Declaraties die online worden ingediend, worden veelal binnen een paar dagen vergoedt, per post ontvang je in de regel met 10 dagen je vergoeding.

Vragen?

Wanneer je verzekerd bent bij een van de zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb, worden jouw zorgkosten rechtstreeks door mij gedeclareerd bij jouw verzekeraar. Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of bent verzekerd bij een van de andere zorgverzekeraars, krijg je een factuur die je aan mij betaald en zelf kunt indienen. Heb je vragen, dan kun je uiteraard contact met mij opnemen.

Instagram
Facebook